STICHTING KEMPEN PRODUCTIES THEATERBELEVING IN DE KEMPEN
STEUN ONS Uw steun is voor een culturele instelling als Stichting Kempen Producties onmisbaar om te doen wat we graag doen; theater maken in de Kempen. U kunt ons hierbij helpen op verschillende manieren, bijvoorbeeld door middel van financiële giften, producten of diensten. Wij gaan graag samen met u op zoek naar een samenwerking. Neem gerust contact op en profiteer van de aantrekkelijke voorwaarden van onze ANBI status. Wilt u ons verrassen met een spontane donatie? Doneer uw gift op; NL24RABO01306.00.423 ten name van Stichting Kempen Producties
CONTACT OPNEMEN?
WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN EEN CULTURELE ANBI STATUS?
Wat is ANBI? Stichting Kempen Producties heeft een culturele ANBI status. Dit houdt in dat Stichting door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor onze donateurs en partners. Giften die via Stichting Kempen Producties worden gedaan kunnen, binnen de daarvoor geldende regels, van de inkomsten- of vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Met name voor bedrijven, maar zeker ook voor particulieren, is dit interessant omdat een gift op deze manier veel minder kost. Bij de aftrekbaarheid van een gift moeten wel met een aantal zaken rekening worden gehouden. De waarde van de tegenprestatie mag niet hoger zijn dan 10% van de gift. Is de tegenprestatie wel groter is het handig deze los te koppelen van de gift, er moet dan namelijk BTW worden afgedragen over de tegenprestatie. Deze BTW wordt uiteraard afgedragen door de leverancier van de tegenprestatie. Bij een donatie van €100 waar een tegenprestatie van €40 tegenover staat is de daadwerkelijke gift €60. Over de €40 moet een BTW worden betaald van 21%. Particulieren Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Een gift van €100 kan dus voor €125 worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. De verschillende belastingschalen maken het geven aan culturele instellingen door particulieren mogelijk nog aantrekkelijker. Bedrijven Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen 1,5 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Een gift door u van €100 kan dus voor €150 worden afgetrokken van de vennootschapsbelasting. De verschillende belastingschalen maken het geven aan culturele instellingen door bedrijven mogelijk nog aantrekkelijker. Bovendien is de drempel voor giften binnen de vennootschapsbelasting afgeschaft. Publicatieverplichting tbv ANBI status: Officiële naam : Stichting Kempen Producties KVK : 17281759 RSIN nummer : 822204125 Postadres : Eijkereind 58a, 5571 ED BERGEIJK Doelstelling : De stichting heeft ten doel het mogelijk maken van toneel- en muziektheater producties en voorts al hetgeen met het vorenstaande verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt niet het maken van winst.
STICHTING KEMPEN PRODUCTIES Eijkereind 58a, 5571 ED BERGEIJK T. 06-10323667 E. info@kempenproducties.nl RSIN nr. 822204125 KvK nr. 17281759